1 2 3

Cenik

NEVROLOŠKI PREGLED NEVROLOŠKO DRUGO MNENJE
• KLINIČNI NEVROLOŠKI PREGLED
• IZDAJA MNENJA
PREGLED CELOTNE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE
KLINIČNI NEVROLOŠKI PREGLED
IZDAJA MNENJA
CENA: 70€ CENA: 100€
ČAKALNA DOBA: 0-7 dni NAROČANJE ČAKALNA DOBA: 0 DO 7 DNI      NAROČANJE
Cene in čakalne dobe veljajo za: Cčetrtek, December 12, 2019
 
Copyright © 2011- 2016 Nevrologija.si | Powered by: martinrotovnik.com