Cenik nevrološke ambulante Pogačnik

NEVROLOŠKI PREGLED NEVROLOŠKO DRUGO MNENJE
• KLINIČNI NEVROLOŠKI PREGLED
• IZDAJA MNENJA
• PREGLED CELOTNE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE
• KLINIČNI NEVROLOŠKI PREGLED
• IZDAJA MNENJA
• CENA: 90€ • CENA: 150€
• ČAKALNA DOBA: 0-7 dni NAROČANJE • ČAKALNA DOBA: 0 DO 7 DNI      NAROČANJE
Nevrolog prof. dr. Tamaž Pogačnik dr.med. Vse preglede opravlja prof. dr. Tomaž Pogačnik dr. med., specialist nevrolog, svetnik

European Headache Federation – predstavnik R Slovenije v Board EHF (1992- 2011)
Predsednik Sekcije za glavobol pri Združenju nevrologov, SZD (1998-2010)
Sodni izvedenec za medicino – nevrologija